2016 Palacio del Burgo Rioja Tinto (Spain)

฿880.00

Category:

Jammy berry aromas are a bit volatile, with latex and bramble notes in the background.  Scattershot and acidic on the palate, this wine tastes of high-toned saucy berry and plum.  It has a pulling finish with tart plum notes.

 

กลิ่นแยมเบอร์รี่มีความผันผวนเล็กน้อย โดยมีโน้ตจากลาเท็กซ์ และแบรมเบิลอยู่ด้านหลัง ไวน์ชนิดนี้มีรสเปรี้ยว และเปรี้ยวกระจายบนเพดานปาก ไวน์นี้มีรสชาติของเบอร์รี่ และลูกพลัมที่มีความเข้มข้นสูง มีการดึงเสร็จสิ้นด้วยโน้ตจากพลัมทาร์ต