Chinese Corainder (20g) (ผักชี – 20 กรัม)

฿21.00

Here are 8 impressive health benefits of coriander.
  • May help lower blood sugar. …
  • Rich in immune-boosting antioxidants. …
  • May benefit heart health. …
  • May protect brain health. …
  • May promote digestion and gut health. …
  • May fight infections. …
  • May protect your skin. …
  • Easy to add to your diet.

 

นี่คือประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าประทับใจของผักชี 8 ประการ
ช่วยลดน้ำตาลในเลือด …
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน …
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจ …
ช่วยปกป้องสุขภาพสมอง …
ช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารและสุขภาพลำไส้ …
ช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ …
ช่วยปกป้องผิวของคุณ …
ง่ายต่อการเพิ่มอาหารของคุณ