Fingerroot 60g (ต้นกระชาย)

฿21.00

It has been shown to possess anti-allergic, antibacterial, anticancer, anti-inflammatory, antioxidant, and antiulcer activities and also shown wound healing.

 

มีการแสดงฤทธิ์ต้านการแพ้ ต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านแผล และยังแสดงการสมานของบาดแผล