Flower Local Honey with Honey Comb (น้ำผึ้งท้องถิ่นกับรวงผึ้ง)

฿525.00

In addition to its use as a natural sweetener, honey is used as an anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial agent. People commonly use honey orally to treat coughs and topically to treat burns and promote wound healing.

 

นอกจากการใช้เป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติแล้ว น้ำผึ้งยังใช้เป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียอีกด้วย ผู้คนมักใช้น้ำผึ้งรับประทานเพื่อรักษาอาการไอและทาเพื่อรักษาแผลไฟไหม้และส่งเสริมการสมานแผล