Guava (ฝรั่ง)

฿37.00

Categories:

Benefits of Guava:

  • May Help Lower Blood Sugar Levels. …
  • May Boost Heart Health. …
  • May Help Relieve Painful Symptoms of Menstruation. …
  • May Benefit Your Digestive System. …
  • May Aid Weight Loss. …
  • May Have an Anticancer Effect. …
  • May Help Boost Your Immunity. …
  • Eating Guavas May Be Good for Your Skin.

 

 

ประโยชน์ของฝรั่ง:

ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด …
ช่วยเพิ่มสุขภาพหัวใจ …

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของการมีประจำเดือนได้ …
มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารของคุณ …

ช่วยลดน้ำหนัก. …
มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง …
ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย …
การกินฝรั่งอาจดีต่อผิวของคุณ

Size of Sunflower Sprout

Large, Small