Fairlane Brand Lychee Jam 225g (แยมลิ้นจี่)

฿210.00

Lychee improves blood circulation, boosts the immune system, aids in digestion, manages blood pressure, prevents obesity and is also good for getting healthy bones and a crystal clear glowing skin.

 

ลิ้นจี่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยในการย่อยอาหาร ควบคุมความดันโลหิต ป้องกันโรคอ้วน และยังดีต่อการมีกระดูกที่แข็งแรงและผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส